A A A

Ceny i promocje

PROMOCJE:

1. Co roku, w okresie od 01.października do 31.marca trwa 6 miesięczna promocja "NOWY START". Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy w tym okresie zdecydują się na współpracę z nami przez okres co najmniej 15 miesięcy i udokumentowane zostanie to standardową umową.


Korzyści dla nowych Klientów:
* 1,- zł ryczałtu za zaksięgowanie dokumentów pierwszego miesiąca rozliczeniowego,
* 50 % ryczałtu za zaksięgowanie dokumentów drugiego miesiąca rozliczeniowego,
* 25 % ryczałtu za zaksięgowanie dokumentów trzeciego miesiąca rozliczeniowego,
* 0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych związanych ze zmianą biura rachunkowego (w US. ZUS, PIP, TIOŚ),
* dla firm spoza Łodzi możliwość zwrotu kosztów przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem od 16 miesiąca współpracy.


2. Promocja "ŁAGODNY START" jest przeznaczona wyłącznie dla osób zaczynających działalność gospodarczą, które zdecydują się na współpracę z nami co najmniej przez okres 24 miesięcy, co zostanie udokumentowane standardową umową.

Korzyści dla tych Klientów:
* 1,- zł ryczałtu za zaksięgowanie pierwszych trzech miesięcy rozliczeniowych,
* 5 % rabat w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów 3 następnych miesięcy,
* 0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych  (w US, ZUS, PIP, TIOŚ) (nie dotyczy KRS),
* 0,- zł za reprezentację przed właściwymi miejscowo organami podatkowymi (dla VAT, pod.dochodowego oraz ZUS) w bieżących sprawach (od daty umowy przez 12 miesięcy),
* dla firm spoza Łodzi możliwość zwrotu kosztów przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem przez okres do 6 m-ca współpracy.


3. Promocja "DOBRE BIURO" jest przeznaczona wyłącznie dla aktualnych Klientów, którzy wskażą nas innej osobie jako profesjonalistów i zaowocuje to zawarciem z tą osobą standardowej umowy na okres co najmniej 12 miesięcy.


Korzyści dla Klientów:
Zniżka uprawnia Klietna do otrzymania 10% lub 5% rabatu w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów. 10% rabatu Klient otrzyma w przypadku, gdy dla pozyskanego klienta będziemy prowadzić księgi rachunkowe, a 5% rabatu, gdy będą dla niego prowadzone tylko księgi podatkowe (księgowość uproszczona). Rabat jest udzielany przez cały okres współpracy nowo pozyskanego klienta z Biurem.

CENY:

Koszty naszej obsługi ustala się biorąc pod uwagę następujące kryteria:
zasady opodatkowania, rodzaj ksiąg , do kogo należy kapitał właścicielski, rodzaj działalności gospodarczej, zakres zlecenia, ilość pracy, ilość czynności dodatkowych, stopień trudności prowadzenia spraw księgowych i podatowych.


Załącznik nr 2 do umowy (...) - Cennik (wyciąg).

A. Ryczałt za zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych:

Księgowość uproszczona:


Liczba wpisów/
operacji gospodarczych:

Cena netto minimalna:
zasady opodatkowania Zleceniodawcy:

ryczałt od przychychodów ewidencjonowanych

pododatek dochodowy na zasad. ogólnych

od:

do:

bez rej. VAT

z rej. VAT

bez rej. VAT

z rej. VAT

0

10

50,00

93,75

100,00

125,00

10

25

62,00

116,25

124,00

155,00

26

50

80,00

150,00

160,00

200,00

51

75

100,00

187,50

200,00

250,00

76

100

120,00

225,00

240,00

300,00Księgowość pełna (księgi handlowe, rachunkowe):


Liczba operacji gospodarczych:

Cena netto minimalna:

zasady rachunkowości/opodatkowania Zleceniodawcy:

od:

do:

zasady szczególne/ brak dział. gosp./ bez pod. VAT

spółki osobowe PDOF i podatek VAT

spółki kapiatałowe PDOP i podatek VAT

spółki z kapitałem zagranicznym

0

25

227,50

315,00

350,00

525,00

26

50

325,00

450,00

500,00

750,00

51

75

390,00

540,00

600,00

900,00

76

100

455,00

630,00

700,00

1050,00

101

125

520,00

720,00

800,00

1200,00

126

150

585,00

810,00

900,00

1350,00

151

175

650,00

900,00

1000,00

1500,00

176

200

715,00

990,00

1100,00

1650,00

Doradztwo w bieżących sprawach księgowych realizowane jest bezpłatnie.