A A A

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe doradcy podatkowego Marioli Kaźmierczak

 

obsługuje firmy zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych), jak również podmioty prowadzące księgowość uproszczoną – (p.k.p. i r. lub ewidencję przychodów itp.).

 

Obsługa następuje:

 

 • w sposób tradycyjny (klient dostarcza dokumenty do biura, które je ewidencjonuje w swoim lokalnym systemie informatycznym) lub

 

 • przy zastosowaniu programu WF-Kaper.

 

Obsługiwane są podmioty zorganizowane w różnej formie prawnej oraz różnicowane branżowo.

Zakres czynności wykonywanych przez Biuro rachunkowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) i podatkowych (uproszczonych) oraz ewidencji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansów),
 • opracowywanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczanie płac oraz zobowiązań publicznoprawnych obciążających wynagrodzenia,
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec Z.U.S,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych, w tym deklaracji INTRASTAT do U.C.,
 • obsługa innych obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców (PFRON, podatki lokalne),
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec G.U.S., N.B.P. i K.R.S.,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i dokumentacji kadrowej pracowników,
 • załatwienie spraw przedsiębiorcy w jego imieniu w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych,
 • zakładanie i rejestracja firm,
 • przeształcenia firm.

 

Odpowiedzialność cywilna jest zabezpieczona obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.