A A A

Doradztwo podatkowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego
mgr Marioli Kaźmierczak


Jestem doradcą podatkowym od 15.09.1997 r. (nr wpisu: 01259) oraz księgową uprawnioną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr świad. kwalif. 4013/97).

 

Głównym przedmiotem mojej działalności jest:


• świadczenie czynności doradztwa podatkowego


• prowadzenia Biura Rachunkowego.


Realizacja doradztwa podatkowego ma na celu optymalizację opodatkowania.


Usługi wykonywane w ramach czynności doradztwa podatkowego:

 

  • wydawanie opinii podatkowych,
  • audyt podatkowy,
  • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, skarbowych i podatkowych,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych toczących się przed W.S.A. i N.S.A.,
  • poradnictwo w sprawach podatkowych oraz rozliczeń publiczno-prawnaych.

 

Obsługiwane są podmioty zorganizowane w różnej formie prawnej oraz różnicowane branżowo.

 

Odpowiedzialność cywilna jest zabezpieczona obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.

 


 

Wniosek o wydanie opinii podatkowej

Osoba zainteresowana wydaniem opinii podatkowej, zadaje pytanie za pośrednictwem poniższego formularza, po wypełnieniu wszystkich jego pól. Przyjęcie zlecenia wymaga uprzedniego kontaktu ze zleceniodawcą, w celu uzgodnienia wynagrodzenia zleceniobiorcy oraz w celu dosłania dokładnego opisu stanu faktycznego a także uzyskania innych informacji. O ile doradca podatkowy podejmie temat, rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi dopiero po wpływie uzgodnionego honorarium na rachunek bankowy nr 98 1020 3352 0000 1602 0060 1658.
Opinia zostanie wydana w formie pisemnej przez doradcę podatkowego w możliwie najszybszym terminie a następnie doręczona na adres wskazany w formularzu. Z uwagi na dużą liczbę zleceń, opinie wydawane są według kolejności zgłoszeń.
Zastrzegamy prawo nieprzyjęcia usługi i do rezygnacji z wydania opinii.