A A A

Nasze Artykuły

W tym miejscu udostępniam Państwu nieodpłatnie swoje wypowedzi lub odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień podatkowych oraz poglądy, jake wyraziłam w okreśonej sprawie podatkowej. Ufam, że będą one Państwu w jakiś sposób pomocne, choć stanowią one mój osobisty punkt widzenia, który niekoniecznie musi być powszechnie akceptowany czy wiążacy.  W obecnym systemie prawnym w danej sprawie, przy ustalonym w niej stanie fatycznym zaszłym lub przyszłym, tylko interpretacje wydawane przez organy podatkowe mają istotne znaczenie dla podataników, płatników i inkasentów. Jeśli jednak lektura artykułu okaże się dla Czytelnika interesująca lub pomocna, to bedzie mi tym bardziej miło.

 

Zwracam uwagę, że stan prawny przytoczony w każdej wypowiedzi, odpowiada stanowi prawnemu jaki istniał w dniu jego napisania.

 

Aby zapoznać się z treścią artykułu wystarczy kliknąć link do niego z lewej stronie ekranu.

mgr Mariola Kaźmierczak - doradca podatkowy (nr wpisu: 01259)

 

Odpowiedzialność cywilna jest zabezpieczona obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.