A A A

Rozdział IV Informacja i reklama

Art. 9

Doradca podatkowy może informować o świadczonych przez siebie usługach. Przekazywane informacje powinny być obiektywne, rzetelne i wyważone, a także nie naruszać norm estetyki i dobrych obyczajów oraz godności zawodu.
Informacjami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności: adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, faksów, liczba zatrudnionych doradców, informacje o przebiegu kariery i tytułach naukowych, publikacjach, informacje o zakresie działalności doradcy lub spółki doradztwa podatkowego, w tym o planowanej działalności, organizacji lub udziale w szkoleniach lub konferencjach o tematyce podatkowej, prawnej, ekonomicznej lub rachunkowej, z wyjątkiem zakazanej reklamy.
Prezentowanie informacji o doradcy podatkowym lub spółce doradztwa podatkowego, jeżeli informacja ta ma charakter wartościujący, zawiera porównania, element zachęty, nakłaniania, obiecywania lub gwarantowania skuteczności, jest zakazaną reklamą.
Przy okazji wystąpień publicznych lub w publikacjach o charakterze profesjonalnym lub naukowym dozwolone jest podawanie tytułu "doradca podatkowy", informacji o karierze zawodowej lub naukowej, a także o firmach, z którymi doradca podatkowy współpracuje lub funkcji, którą pełni lub pełnił w samorządzie doradców.
Doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego nie może korzystać z pośrednictwa w zakresie reklamy, jeśli służy to obejściu zakazu reklamy.