A A A

Rozdział I Przepisy ogólne

Art. 1
Zasady etyki doradców podatkowych wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych.
Zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem na listę doradców podatkowych.

Art. 2
Obowiązkiem doradcy podatkowego jest przestrzeganie zasad etyki. Doradca podatkowy strzeże godności zawodu oraz dba o jego ochronę.

Art. 3
Doradca podatkowy powinien kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.