A A A

Przykłady spraw

Przykłady spraw

  • 1 przykład

    Inspektor kontroli skarbowej z U.K.S. w O. wszczął postępowanie kontrolne w „P.” Spółce z o.o. z siedzibie w W.. W wyniku tej kontroli wydał decyzję nr KS 70531-190/W-4/2001/11/VI-VII/99 z dnia 14.08.2001 r. w której określił:

  • 2 Przykład

    Urząd Skarbowy w ł. przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok w firmie własności Pana M., który do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zatrudniał pracownika.