A A A

2 Przykład

Urząd Skarbowy w ł. przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok w firmie własności Pana M., który do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zatrudniał pracownika. W wyniku kontroli wykazano wiele nieprawidłowości, a w tym m.in. i to, że podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodu, poprzez zaliczenie do tych kosztów zawyżonej - zdaniem Urzędu - ilości paliwa do prywatnego samochodu używanego przez podatnika przy prowadzeniu działalności. Urząd dowodził, że według ewidencji przebiegu samochód spalał 16,00 litra paliwa na 100 km, podczas, gdy Urząd wyliczył to zużycie na 8,50 litra paliwa na 100 km. Podniesiono, że z powodów tych nieprawidłowości księga podatkowa jest nierzetelna. Błędy wykazano również w złożonym przez podatnika wspólnym zeznaniu małżonków.

Urząd wszczął postępowanie podatkowe, które zakończył decyzją nr I-2/4110/52/2003 z dnia 11.03.2004 r. określającą podatek do zapłaty wraz z odsetkami.

Na skutek wniesionego odwołania, Izba Skarbowa w ł. decyzją z dnia 09.06.2004 r. uchyliła decyzję organu podatkowego, a dalsze postępowanie podatkowe wykazało, że należna kwota zaniżonego podatku dochodowego wynosi jedynie 37,00 zł.