A A A

O firmie

Kancelaria Doradcy Podatkowego
mgr Marioli Kaźmierczak (nr wpisu: 01259)

 

Regon: 470943909, NIP: 725-100-83-33.

 

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1995 roku


Głównym przedmiotem działaności Kancelarii jest:


• świadczenie czynności doradztwa podatkowego,

• prowadzenia Biura Rachunkowego.

 

Kancelaria obsługuje podmioty zorganizowane w różnej formie prawnej oraz różnicowane branżowo. Świadczymy usługi przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, jak i spółkom osobowym i kapitałowym.

 

Mamy w portfelu zarówno firmy usługowe i handlowe, jak też wytwócy. Mamy doświadczenie w klientami zagranicznymi.

 

Naszymi klientami są zarówno mikorprzedsiębiorstwa, jak również firmy zatrudniające kilkudziesięciu pracowników.

 

W działalności przyświeca nam dążnie do profesjonalizmu i dbałość o dobro klienta. Zawsze działamy w interesie klienta. Dla klienta staramy się włączać nowe technologie do współpracy.

 

Nasze duże doświadczenie wskazuje nam sposoby na załatwienie niedkiedy nadwyraz skomplikowanych spraw klienta.

 

Staramy się też indywidualizować podejście do każdego klienta. Inne są bowiem oczekiwania firm o ustabilizowanej sytaucji gospodarczej i organizacyjnej oraz podmiotów znajdujących się dopiero w organizacji.

 

 

Odpowiedzialność cywilna jest zabezpieczona obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.